728 x 90

Как да преодолявам конфликтите на работното място?

Определяне на причината за конфликта Независимо от това, ако сте ръководител или най-нов служител, важното е да идентифицирате причината за конфликта за да можете да пристъпите към намиране на разумно решение. Разбиране на контекста и историята на конфликта Нещо важно – преди да се борите с конфликтите. Едно от най-важните е да разберете контекста. Това

Определяне на причината за конфликта

Независимо от това, ако сте ръководител или най-нов служител, важното е да идентифицирате причината за конфликта за да можете да пристъпите към намиране на разумно решение.

Разбиране на контекста и историята на конфликта

Нещо важно – преди да се борите с конфликтите. Едно от най-важните е да разберете контекста. Това особено включва:

 • Изучаването на историята.

Разбиране на мотивите на двата страни

Целта на разбирането на мотивите на двете страни преди преодоляването на конфликтите е ясна – да се улесни сближаването. За тази цел трябва да се направи компромис с взаимноизгоден резултат въз основа на преговори и споразумение между страните. Това ще им позволи да създадат отношения на взаимно доверие в регионите на бившия Съветски съюз, като Украйна и Грузия.

Тези споразумения трябва да включват взаимно признаване на границите и зачитане на интересите на другата страна. Освен това е необходимо да се създадат условия за икономическо сътрудничество и развитие на демократичните ценности в страните от региона.

Важно е също така да се вземе предвид въздействието на световната финансова криза от 2008 г. и на пандемията COVID-19 през 2020 г. върху региона. Това означава да се създаде система, която ще позволи икономическо възстановяване и намаляване на въздействието на кризите върху населението на региона. Освен това следва да се насърчава развитието на образованието, здравеопазването и други социални програми, за да се осигури устойчив и справедлив растеж. И накрая, следва да бъдат разположени мироопазващи сили, които да гарантират изпълнението на споразуменията и да предотвратят открити военни действия.

Предприемане на мерки за обезопасяване на конфликта

На работното място могат да се предизвикат конфликти. Ако не се справим, те могат да станат неразрешими. Или дори да доведат до разорвани отношения.

Тук ще разгледаме как да предотвратим конфликтите. Ще предприемем мерки за обезопасяване на конфликта:

Общо признание на проблема

Когато един или повече членове на екипа са въвлечени в конфликт, едно от първите неща, които трябва да направите, е да се уверите, че всички замесени могат:

 • да разберат конфликта.
 • Да знаят кой е замесен и за какво става въпрос.
 • Да обмислят възможни решения.
 • Да обменят информация между участващите страни.
 • Да търсят решение на всеки отделен въпрос с едно единно решение на конфликта като цяло.

Разбира се, никой не може да знае кое е най-доброто решение, преди да визуализира необходимите действия за промяна на ситуацията. Тук се записва необходимостта от маси за преговори, а за разрешаване на конфликта между членовете на екипа могат да се използват различни формални и неформални техники. Това може да включва посредничество между делегатите, симпозиуми за постигане на споразумение и семинари за управление.

Създаване на добро взаимопонимание и доверие

На работното място, поради наличието на различни обстоятелства – различни идеи, философски позиции и идеологии, културни среди, различни вярвания… – това може да доведе до конфликт.

За разрешаването му е важно да има приобщаваща среда с взаимно уважение и комфорт за всички участници. Някои основни психологически аспекти могат да помогнат за спечелване на гъвкавостта и доверието на другите работни групи.

Заедно с това е важно да се съсредоточите върху културата на приемане и да се отнасяте към различията с уважение. Една образователна програма може да помогне за създаването и поддържането на такова всеобхватно разбиране. Могат да се провеждат разговори за обстоятелствата и преговори, които добре изясняват гледните точки и признанията на двете страни. Това ще позволи да се намери решение, с което и двете страни могат да се съгласят, независимо от индивидуалните предпочитания, и ще насърчи работата в екип.

Диалог и преговори

Винаги има конфликти между двама човека на работното място. Диалогът е хубав инструмент за преодоляване на тях. Диалогът може да бъде представен под различни форми. Решението зависи от ключови принципи. Предимства и недостатъци на диалога трябва да се разгледат.

 • Разговор сред колеги по работното място е необходим.

Създаване на пространство за отворен диалог

Създаването на пространство за уважителен и открит диалог между участниците помага за разрешаването на конфликти.

Включвайки уменията за “мислене” – умения, свързани с решаването на проблеми и вземането на решения, Макс е очертал следните стъпки:

Установяване на ясни правила за диалога (определяне на граници).
Идентифициране на интересите и потребностите на всяка от участващите страни/страни.
Даване на възможност на участниците да изразят своите чувства и емоции.
Упражняване на способността за “слушане” и разбиране на основните интереси и потребности на всяка от страните.
Разработване на съвместни решения, които отговарят на интересите и потребностите на двете страни.
Практикуване на варианти за разрешаване на проблеми, като например преговори, медиация, арбитраж или съвместно решаване на проблеми, включително техники като мозъчна атака, постигане на консенсус и техники за решаване на проблеми, като например печеля-печелиш, правило на 2%, “титла за титла”, “разделяй и владей”, “нулева сума”, “последователен отговор”, “минимализъм”, “интегративно договаряне”, “логролинг” и “мостове”.

Създаване на план за разрешаване на конфликта

Когато правите план за решаване на конфликти, това се нарича “процес на удовлетворяване“.

Предотвратяване на повторни конфликти

Конфликтите на работното място са неизбежни. Обаче, можем да се контролират. Пък да се избегнат повторните. Така ще успеем да предотвратим и преодолеем възникването на конфликти. Да видим как!

 • Контролиране на конфликтите.
 • Избягване на повторните конфликти.
 • Предотвратяване и преодоляване на възникващите конфликти.

Определяне на правила за поведение

За да превърнем конфликтната ситуация на работното място в успешни условия, е необходимо да уловим импулсът, който я управлява. Трябва да създадем четко-вместени индикатори, състоящи се от правила за поведение. Тези правила играят важна роля при превазодването на конфликтите чрез законни начини:

 • Първо трябва да дефинираме рамките на очакваните реакции чрез установяването на достойно предвидени правила за поведение.
 • Това увеличава вероятността да се достигне предвиденото единство при решаването на проблемите.
 • Това информира всеки работодател да познае какво е приетливо поведение на работното място.
 • Също така това помага през откриването и разрешаването чрез авторско приемане на стресовите ситуации между работниците.
 • Вместо създаване на нов проблем може да се предотвратят имащите предвид конфликти чрез действия, които се правят възможни.

Определяне на стратегии за разрешаване на конфликти

Разработване на ефективни стратегии за разрешаване на конфликти, като целта е добро умствено упражнение. Ясно мислене, разпознаване, разбиране или “овластяване” – това е, което наистина ще ви помогне да продължите напред!

Обосноваването е от съществено значение за създаването на конструктивна среда, насочена към разрешаването на конфликта (а не към битката). За постигането на тази цел са необходими познания за различните форми на разрешаване на конфликти с умението да се идентифицира и прилага най-подходящият метод за решаване на проблема! Как можем да постигнем хармония и мир във взаимоотношенията си?

Заповядайте, за да проучим начините за свързване и общуване с емпатия, да предоставим инструменти, които помагат за разпознаване на емоциите, и да разберем как да работим по здравословен начин при несъгласие! Ще научим също как да разпознаваме кога е време да продължим напред и как да създаваме граници, които са здравословни и ефективни. Освен това ще можете да откриете техники за асертивност, да научите как да развивате доверие и да придобиете увереност да бъдете дипломатични и убедителни в трудни разговори.

В крайна сметка ще научите как да практикувате грижа за себе си и да изграждате устойчивост, за да се справяте по-добре със стреса и трудните емоции:

 • Свържете се и общувайте с емпатия
 • Разпознаване на емоциите
 • Да преодолявате разногласията по здравословен начин
 • да разпознавате кога е време да продължите напред
 • Създаване на здравословни и ефективни граници
 • Откриване на техники за асертивност
 • Развиване на доверие
 • Придобийте увереност да бъдете дипломатични и убедителни в трудни разговори
 • Практикувайте грижа за себе си и изградете устойчивост, за да се справяте по-добре със стреса и трудните емоции

Често задавани въпроси

1. Какво може да е причината за конфликти на работното място?

Отговор: Конфликтите на работното място могат да възникнат от различни причини, като различия в мненията и ценностите, липсата на комуникация, несправедливост, лошо управление или лошо разпределение на ресурсите.

2. Какви са най-честите видове конфликти на работното място?

Отговор: Най-честите видове конфликти на работното място са конфликти между колеги, конфликти между подчинен и ръководител и конфликти, свързани с разпределението на задачите и ресурсите.

3. Как да преодоляваме конфликтите на работното място?

Отговор: За да преодолеем конфликтите на работното място, е важно да се осигури открита комуникация, да се чуе мнението на всички страни, да се търсят компромиси и да се работи заедно към решението на проблема.

4. Как да се справим с агресивността на колега?

Отговор: Ако имате проблем с агресивния колега, опитайте се да се свържете с него в частност и да изразите своето безпокойство. Ако това не е възможно, потърсете помощ от ръководството на фирмата или от професионален консултант.

5. Какви са последиците от неразрешените конфликти на работното място?

Отговор: Неразрешените конфликти на работното място могат да доведат до намаляване на производителността, да навредят на работната обстановка и да доведат до напускане на службата. Това може да навреди на бизнеса като цяло.

6. Какви са ползите от решаването на конфликти на работното място?

Отговор: Решаването на конфликти на работното място може да доведе до по-добра комуникация, повишена производителност и по-добра работна обстановка. Това може да допринесе за постигане на по-добри резултати за бизнеса.

Robert Teran
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos